top of page

The Healing Code
 

Det er nu videnskabeligt bevist at hukommelsen ikke kun sidder i hjernen. Mennesker der har fået en hjertetransplantation, drømmer ting der er sket for den hvis hjerte de har overtaget. Andre begynder at skrive lejlighedssange efter at de har fået indopereret hjertet fra en person der gjorde det samme.
Men det er heller ikke bare i hjertet at hukommelsen sidder, den sidder i alle celler i kroppen.

Vi husker i billeder

Hukommelse er ikke fysisk væv som f.eks. blod og knogler. Hukommelsen lagres i cellekernen, i billedform. Prøv f.eks. at huske hvad du lavede sidste juleaften; når spørgsmålet har snurret lidt i systemet, popper der billeder op af middagsbordet, juletræet eller da bedstefar faldt i søvn i sofaen.
 

Hvorfor reagerer jeg så voldsomt?

 

Hændelser og følelser kan så et frø i os, der spirer og bliver til fejlagtige overbevisninger om os selv og omgivelserne; overbevisninger der forhindrer os i at leve livet i tillid og glæde. 

Måske er du indendørs mester i at bekymre dig. Eller udfordret af angst, depression eller følelsen af ikke at være god nok. Måske bærer du på den fejlagtige overbevisning, at du skal gøre eller være noget særligt for at være god nok, eller at det er dit ansvar at andre er glade.

Vi kan opleve at reagere uforholdsmæssigt kraftigt på noget folk siger til os. Følelser som utryghed, angst, skyld eller vrede vælder frem, ude af proportion med situationen. 

Nogle gange er der åbenlyse forbindelser til hændelser eller opvækstvilkår der påvirker os den dag i dag. Vi kender sammenhængen, måske har vi endda gået i terapi og fået sat ord på det hele, men hændelserne er stadig levende i os. For det er ikke altid nok at tale om tingene.

Først når erindringen forløses energetisk, bliver fortiden fortid.

 

På celleplan
 

Og hvad vil det sige at erindringen forløses energetisk?

Jo, hukommelse lagres som sagt i billedform, som ikke er en fysisk / synlig form, men i stedet en energetisk / usynlig form (ligesom lysbølger, lydbølger og solstråler). Erindringsbillederne kan være behæftet med fejlagtige overbevisninger om os selv og omgivelserne, f.eks. ”Mor og far bliver skilt, det er nok min skyld”, eller ” Mor lider af angst – så må verden være et utrygt sted”.

Disse fejlagtige overbevisninger udsender energetiske frekvenser / bølger, svarende til overbevisningen. Selvom vi godt med vores fornuft ved at vi er gode nok som vi er, eller at det ikke var vores skyld at far drak i barndomshjemmet, så ligger cellerne som små radioer og udsender en anden overbevisning. 
 

Vi sættes først fri af de gamle følelser og fejlagtige overbevisninger, når de små radioer slukkes, eller mere præcist når den destruktive energetiske frekvens i cellerne neutraliseres. Behandlingen
 

Med en meget enkel metode kaldet ”The Healing Code” neutraliseres de destruktive energetiske frekvenser i cellekernen. Kort fortalt foregår det ved at du holder på fire forskellige energipunkter, imens du siger en sætning der adresserer følelsen eller den fejlagtige overbevisning.

Teknisk set fungerer The Healing Code på samme måde som et lyddæmpende headset (ANC teknologi). Headsettet skaber en lyd der modsvarer lyden i omgivelserne, hvilket gør at lydbølgerne fra omgivelserne neutraliseres / forsvinder.
Hvis du fulgte med i fysiktimerne i folkeskolen, har du hørt om det her før. 

Ligesom al anden årsagsbehandling, inviterer The Healing Code til tålmodighed. Det anbefales at udføre metoden tre gange dagligt hjemme, indtil du mærker effekten i din hverdag. 
 

Er det ikke lidt langhåret?
 

Jo, sådan kan det godt lyde. Mange af os forbinder energiarbejde med damer i lange, lilla gevandter og røgelsespinde bag ørerne.
Vi tænker ikke på at ultralyd, shockwave og strålebehandling også er energiarbejde.

De energetiske behandlingsmetoder der anvendes i det etablerede sundhedsvæsen dræber usunde (og sunde) celler eller har til formål at øge blodgennemstrømningen i et område.
Denne behandling neutraliserer de destruktive energetiske vibrationer i cellerne, så vi sættes fri af fortiden og kan møde nuet med større overbærenhed og omsorg for os selv.

”The Healing Code” er iværksat af to læger (Alexander Loyd, PhD, ND og Ben Johnson, MD, DO, NMD), der har validitetstestet metoden fra alle tænkelige vinkler.

Forskning verden over gennem de sidste tyve år bekræfter deres syn på kroppen.  
 

IMG_0009.JPG
bottom of page